Viziunea bisericii

Viziune

Noi credem că biserica este chemată să fie o extensie a lucrării Domnului Isus Cristos pe pământ, ca o comunitate de credincioși care se închină lui Dumnezeu și caută să îl prezinte lumii. Pentru a face acest lucru, trebuie sa ne ținem legați de poruncile biblice și de asemenea trebuie să rămânem relevanți din punct de vedere cultural, aducând adevărul biblic la viață în secolul 21.

Există patru porunci biblice pentru biserică, așa cum sunt definite în Scriptură:

  • Închinare
  • Edificare
  • Părtășie
  • Evanghelizare

Închinarea la Dumnezeu este scopul principal al bisericii, iar închinarea include proclamarea măreției Sale prin cuvinte si fapte. Cântările noastre, rugăciunile noastre, atitudinea noastră de supunere, trăirea noastră de zi cu zi, toate acestea sunt acte de închinare. Noi credem ca închinarea nu este un eveniment sau un sentiment trecător, ci este un stil de viață care Îl onorează pe Dumnezeu și Îl pune pe El în centrul a tot ceea ce facem.

Edificarea credincioșilor prin învățătură biblică corectă are ca scop dezvoltarea unui caracter asemenea lui Cristos. Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat și inerant care ne descoperă Persoana și planul lui Dumnezeu, și care ne oferă o busolă morală pentru viața noastră. Edificarea este atinsă prin studiul biblic, prin predicare și învățătură potrivită pentru fiecare grup de vârstă.

Părtășia este atât o sursa de putere pentru credincioși, cât și o mărturie față de lume. Dragostea noastră unul față de celălalt este o mărturie puternică despre dragostea salvatoare a lui Dumnezeu pentru noi și despre prezența Duhului Sfânt care aduce roadă în noi. Comunitatea de credincioși se bucură în părtășie și crează un mediu de acceptare și încurajare în care fiecare credincios crește.

Evanghelizarea este pur și simplu împărtășirea Veștii Bune că Dumnezeu, în Cristos, a împăcat lumea cu Sine, că El iubește pe oameni și i-a creat pentru a avea părtășie cu El. Motivația pentru evanghelizare este o dragoste reală pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru.

Ca biserică româneasca în Charlotte, NC, noi credem că suntem chemați să slujim în principal în comunitatea româneasca din zona Charlotte-ului. dar și românilor care locuiesc în România, Moldova, Ucraina și în restul lumii. Deoarece toți oamenii sunt iubiți de Dumnezeu și toți au nevoie de Domnul Isus Cristos ca Salvator, vom sluji și comunității lărgite, astfel încât, iubindu-i, să îi aducem în Împărăția lui Dumnezeu.

Istorie

Biserica Baptistă Română din Charlotte a fost înființată în 7 noiembrie 2004, de un grup de 20 de români credincioși din zona metropolitană a Charlotte-ului, sub conducerea păstorului Livius T. Percy. Northside Baptist Church ne-a oferit cu drag un loc unde să ne întâlnim și să ne închinăm. În zona metropolitană a Charlotte-ului sunt aproximativ 1000 de români și noi credem că este chemarea noastră să evanghelizăm și să slujim acestor oameni.

În februarie 2006 biserica a chemat pe Ioan Pelea ca să slujească ca pastor asociat. Curând după venirea sa, el a început să dirijeze corul bisericii.

În august 2006 a avut loc primul serviciu de botez, unde Irina Perjar și-a exprimat prin botez decizia de a-L urma pe Domnul Isus Cristos.

Pe măsură ce biserica a crescut, am fost nevoiți să ne mutăm într-o locație mai mare și în octombrie 2006 ne-am mutat la Derita Baptist Church. La sfârșitul lui 2006 am avut 55 de membri și 30 de copii și adolescenți. La începutul lui 2008, am avut aproximativ 84 de membri, 41 de copii și adolescenți și 35 de vizitatori regulați care nu au cerut membralitatea.

În 2010, biserica a inaugurat o nouă clădire pe Faires Farm Rd, în nord estul Charlotte-ului, în zona universității UNCC. În 2015, Radu Știr s-a alăturat echipei pastorale ca păstor asistent și director muzical. În 2018, biserica a crescut la 106 membri plus copiii și adolescenții.